LEF! over de grens
14 december 2013
Keep it local!
10 januari 2014

Welkom 2014

Een boodschap voor iedereen die begaan is met onze plek onder de zon
Als je in de gemeente Emmen woont heb je vast van LEF! gehoord. Niet alleen ons bestuur en fractie, maar al onze leden én fans willen jou in de eerste plaats een gelukkig en gezond 2014 toewensen. Oprecht en warm.


Maar ook jij weet dat we met wensen en goede
voornemens alléén de wereld niet kunnen veranderen. We zullen juist óók in Emmen het nieuwe jaar de moed moeten hebben om sámen dingen écht te veranderen. We denken dat we samen in harmonie betere alternatieven en ideeën voor talrijke hot items die hier spelen kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Maar ook jij weet dat we met wensen en goede voornemens alléén de wereld niet kunnen veranderen. We zullen juist óók in Emmen het nieuwe jaar de moed moeten hebben om sámen dingen écht te veranderen. We denken dat we samen in harmonie betere alternatieven en ideeën voor talrijke hot items die hier spelen kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Werk, wonen, welzijn, vrijetijdsbesteding, nadenken over de toekomst van onze kleinkinderen – dus nu al voorsorteren –  zijn dé kernpunten van ons plan waarmee we straks de verkiezingen ingaan.

Moed is een keuze is ons thema. Dat thema geldt niet alleen voor ons, maar voor iederéén die wil veranderen. We toosten op een jaar vol inspiratie voor ons allemaal.

Henk Eising            Harry Leutscher
Partijvoorzitter       Fractievoorzitter