Welkom 2014
31 december 2013
LEF! boos over aanbestedingsprocedure Esdal College
30 januari 2014

Keep it local!

De LEF!-fractie maakte afgelopen week bekend dat lokale bouwondernemers zijn afgehaakt bij de bouw van het nieuwe stadstheater. Zij voorzien namelijk op voorhand juridische gehakketak met de gemeente over meerwerk en termijnen.


Het bestek is zo dichtgetimmerd dat de aanbesteding in principe draait om de laagste prijs. LEF!-commissielid Arvid Lange: ”Wethouder Houwing (VVD) heeft weinig geleerd van het debacle met de parkeergarage aan de Westerstraat. Hoewel er gewerkt wordt met de methode engineer & build zal door het dichtgetimmerde bestek voor ondernemers geen eer en winst te behalen zijn. Durft het college het dan ook aan om te kiezen voor de methode van enigineer, build & finance?’ Volgens LEF! is voor de korte termijn er een taak weggelegd voor de burgemeester. LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher: ”Burgemeester Cees Bijl zou eigenlijk de taak van wethouder Houwing over moeten nemen om te redden wat er te redden valt.

Na de collegevorming is een LEF!-wethouder zeker bereid en in staat de bouw van het theater tot een goed einde te brengen.” Wanneer er nu niet eff ectief wordt ingegrepen is het aannemelijk dat de nieuwe bouwer van buiten Emmen komt. Voor de LEF!-fractie een meer dan zorgelijke ontwikkeling.

De werkloosheid in de gemeente is met zo’n 13% al erg hoog. Volgens LEF! dient iedereen in Emmen doordrongen te zijn van ‘keep it local’. ‘Een socialere samenleving kan de gemeente Emmen daardoor volgens LEF! niet zijn.