Keep it local!
10 januari 2014
Windmolens? Nee!
4 februari 2014

LEF! boos over aanbestedingsprocedure Esdal College

In Klazienaveen wordt een nieuw pand gebouwd van de locatie van het Esdal College. Van de gemeente Emmen wordt hiervoor 11 miljoen euro ontvangen.  Het bedrag is door het college van b&w bepaald aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Emmen.


Het pand wordt gebouwd door een bouwbedrijf uit Arnhem, de architect komt uit Breda en de notaris waar de loting is verricht is gevestigd in Zwolle.  Dat het allemaal ondernemers zijn die niet uit Emmen komen  is de lokale partij LEF! in het verkeerde keelgat geschoten. Arvid Lange, LEF!-commissielid: ’De 11 miljoen euro is ons gemeenschapsgeld, dus moet het ook naar onze ondernemers gaan. Door de werkwijze zitten bouwvakkers uit onze eigen gemeente werkeloos thuis, bizar!’

Volgens LEF! is de gemeente Emmen roomser dan de paus door op een hele strikte wijze met de aanbestedingsprocedure om te gaan. ‘De gemeente is weliswaar niet aanbestedende partij, maar kan natuurlijk bij het toekennen van de 11 miljoen euro wel invloed uitoefenen op de uitvoering van de spelregels. Door het tonen van moed kunnen de grenzen worden opzocht,’ stelt LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher.

LEF! gaat schriftelijke vragen voorleggen aan het college van b&w over de gevolgde handelswijze. Tot slot nogmaals Arvid Lange: ’Tussen formele regels en er-uit-halen- wat-erin-zit is voldoende bewegingsruimte om bij lokale ondernemer uit te komen. We doen onszelf simpelweg te kort door zo strak met de aanbestedingsprocedure om te gaan.’

Het pand wordt door Giesbers Bouw gebouwd en wordt begin 2015 opgeleverd. Het concept voor de nieuwbouw is gebaseerd op een gezamenlijke ontmoetingsruimte waaraan zich een aantal ‘thuizen’ bevinden. Elke thuisbasis biedt onderdak aan 150 tot 200 leerlingen. Naast de eigen thuisbasis van leerlingen en de gezamenlijke ontmoetingsruimte, maken leerlingen voor specifieke onderdelen van hun programma gebruik van ‘meer specialistische omgevingen’. Dit worden ruimten voor creatieve vakken, de ruimte voor Bèta vakken en de sportruimten. Bij de beide huizen van de vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen, bevinden zich tevens de praktijkruimten Zorg & Welzijn en Techniek.

In de media

Laat bouwvakkers niet werkloos thuis zitten‘ – Emmen.nu

Bewaren

Bewaren