LEF! boos over aanbestedingsprocedure Esdal College
30 januari 2014
Gebiedsadoptie door jongeren
15 februari 2014

Windmolens? Nee!

Sinds een aantal maanden woedt in de gemeente Emmen de discussie over windmolens. Opgelaaid door het besluitvormingstraject over de locatie. In 2010 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor 60 MW aan windmolens. Ook LEF! stond toentertijd achter die onderzoeksopdracht, daarover dus geen onduidelijkheid. Links of rechtsom moet de gemeente in 2050 immers een CO2-arme gemeente zijn.


Heroriëntatie
Op basis van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen in Duitsland heeft LEF! zich de vraag gesteld: zijn wij als Nederlandse en Emmer samenleving op de goede weg als het gaat om windmolens? Die interne heroriëntatie heeft geleid tot een ‘nee’. Windenergie kost eenvoudig teveel geld (18 miljard) voor te weinig extra duurzame energie (3%). Windenergie is in de ogen van LEF! niets anders dan een vorm van landelijke symboolpolitiek. Ook zijn er de nodige vraagtekens als het gaat om de gezondheidsaspecten.

Toerisme
Om werkgelegenheid te creëren in onze gemeente is het nodig om te investeren in onder andere toerisme. Geld verdienen met onze mooie natuur, gevarieerde omgeving en bezienswaardigheden. LEF! vindt dat ons landschap er door windmolens niet aantrekkelijker op wordt, integendeel. Het is dan ook bizar dat het college van mening is dat windmolens juist toeristen aantrekken. Het Recron -de vereniging van recreatieondernemers- is op het ogenblik bezig met een onderzoek naar de effecten van de windmolens op het toerisme

Draagvlak
Het traject van het college om draagvlak te vinden voor een locatie is volledig mislukt. Op de diverse bijeenkomsten heeft wethouder Houwing (VVD) er blijk van gegeven niet optimaal te kunnen communiceren. Dit heeft veel wrevel en weerstand veroorzaakt. Voor LEF! de reden om het onderwerp van de windmolens voor te leggen aan de kiezer op 19 maart.

Geen windmolens
Het college heeft inmiddels hun voorstel terug getrokken. Een wijs besluit , want de weerstand was wel heel groot. Dit wil niet zeggen dat dit uitstel afstel is. Dus alertheid blijft geboden. LEF! wil dat de gemeente opnieuw in gesprek gaat met de provincie, waarbij de insteek is: geen windmolens in de gemeente Emmen. De resultaten van het gezondheidsonderzoek en de Recron moeten daarbij betrokken worden.

Maar als…
Wanneer bij de provincie en het Rijk er geen enkele speelruimte is, dan moet je met elkaar nadenken over een locatie (of locaties) waar de windmolens zo min mogelijk nadelen met zich meebrengen voor het woongenot, de gezondheid en het toerisme. Een besluit dat je dan neemt in samenspraak met de inwoners en ondernemers.

Bewaren