Armoedebeleid
8 oktober 2014
Parkeernota van de decemberagenda
28 november 2014

Parkeertarieven en koopgedrag op elkaar afstemmen

Hoe sfeervol zijn onze winkelcentra. Is het echt kerst? 6 foto's van de kerstverlichting in schemering in zes dorpen en steden in Drenthe, bedoelt voor de regio 1 van maandag in Assen, Emmen en Hoogeveen. Op de foto de winkelstraat in Emmen. 200 km

Geloofwaardigheid

Dit is de zoveelste domper die de winkeliers te verwerken krijgen. Naast de economische crisis en de in een tijdelijke bouwput veranderd centrum is het verhogen van de parkeertarieven geen lokkertje voor het winkelend publiek. LEF!-commissielid Menno Klompmaker: ‘De afgelopen week heb ik tal van gesprekken gevoerd met individuele ondernemers. Hun zorgen zijn groot, maar hun ergernis des te groter. De plannen van wethouder Rene van der Weide werden namelijk gelanceerd, zonder enige vorm van overleg met betrokkenen. Dit tast het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van deze wethouder aan.
Veranderd koopgedrag
Hoewel de procedure met de winkeliers tot nu toe absoluut geen schoonheidsprijs verdient, wil de LEF!-fractie vooral de nadruk leggen op de inhoud. LEF!-raadslid Jenneke Ensink: ‘Parkeertarieven moeten passen bij het koopgedrag van de consument. Vooral door internet en de mobiele telefoon is dat gedrag namelijk behoorlijk veranderd. Kijk maar eens wat er met de koopavond is gebeurd. Wanneer de consument nu naar winkel gaat zoekt hij beleving. En dat is iets anders dan boodschappen doen.
Visie

De LEF!-fractie vindt dan ook dat winkeliers, onroerendgoedeigenaars en de gemeente met elkaar om tafel moeten om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen, zodat de aantrekkingskracht van het centrum van Emmen wordt vergroot en de leefbaarheid van de gemeente als geheel toeneemt. Tot slot LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher: ’Pas met samenspraak kom je tot de beste oplossingen, creatieve ideeën en gedragen besluiten. De LEF!-fractie wil haar steentje bijdragen door het organiseren van een thema-avond (in januari) waaraan prof. dr. Cor Molenaar zijn medewerking verleent. Hij is hoogleraar e-marketing met een duidelijke mening over de aantrekkelijkheid van  lokale winkelcentra. Voor Emmen geen onbekende, want hij was al eens te gast bij het Kenniscafe. Tijd voor een vervolg dus!

Lees hier het interview van LEF! raadslid Jenneke Ensink met RTV Drenthe.

Dit is de zoveelste domper die de winkeliers te verwerken krijgen. Naast de economische crisis en de in een tijdelijke bouwput veranderd centrum is het verhogen van de parkeertarieven geen lokkertje voor het winkelend publiek. LEF!-commissielid Menno Klompmaker: ‘De afgelopen week heb ik tal van gesprekken gevoerd met individuele ondernemers. Hun zorgen zijn groot, maar hun ergernis des te groter. De plannen van wethouder Rene van der Weide werden namelijk gelanceerd, zonder enige vorm van overleg met betrokkenen. Dit tast het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van deze wethouder aan.
Veranderd koopgedrag