Parkeertarieven en koopgedrag op elkaar afstemmen
12 november 2014
Kritiek op actie Emmen First
8 januari 2015

Parkeernota van de decemberagenda

Oppositie slaat handen ineen

Gisterenavond hebben de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Emmen de handen ineen geslagen om de parkeernotitie van de agenda af te krijgen. Aanleiding hiertoe was de wijze waarop de parkeernota door wethouder Rene van der Weide was gelanceerd. Zonder vooroverleg met de winkeliers in Emmen centrum werd namelijk een verhoging van de parkeertarieven aangekondigd en het aantal betaalde parkeerplaatsen met 1100 uitgebreid.

Insprekers nodig
Om de parkeernota daadwerkelijk van de agenda te krijgen waren twee verzoeken van de oppositie en een viertal insprekende ondernemers nodig. Uiteindelijk lukte het om het CDA mee te krijgen en daarmee ontstond een meerderheid in de raad. De ondernemers hebben nu de tijd zich te buigen over de notitie en met de wethouder in gesprek te gaan over een parkeervisie. Dat de ondernemers die draad gaan oppakken bleek wel uit het feit dat een groot aantal op de publieke tribune zat! De LEF!-fractie wenst hen veel succes met de besprekingen en bovenal een drukke verkoopmaand!

Klik op de titels hieronder om de berichten uit de media te lezen:

Emmer politiek zwicht voor boze ondernemers‘ – Dagblad van het Noorden
Parkeermaatregelen Emmen voorlopig uitgesteld‘ – Zuidoosthoeker
#WakkerEmmen #Parkeren – Rimpels
‘LEF! teleurgesteld in Wakker Emmen inzake parkeerbeleid‘ – RTV Drenthe

Bewaren