Parkeernota van de decemberagenda
28 november 2014
LEF! komt sportclubs tegemoet
16 januari 2015

Kritiek op actie Emmen First

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen verraste het college ons met een nieuwe slogan “Emmen First”. Naast een presentatie en een foto van burgemeester en wethouders met een T-shirt met deze leus, ontvingen ook alle bezoekers een exemplaar. Volgens de afdeling Communicatie van de gemeente betrof het echter een eenmalige actie, daarmee aangevende dat er niet zo zwaar aan getild moest worden.
Goed bedoeld, maar onwetend

LEF! is ervan overtuigd dat de actie van het college goed bedoeld is, maar echter gebaseerd op onwetendheid. De afdeling Communicatie had hen dan ook voor deze misstap moeten behoeden. Immers, de citymarketeer Denis Assen moet alle zeilen bijzetten om de slogan “Emmen, maak het mee” goed ingebed te krijgen in het denken en het uiten van alle Emmenaren: bedrijfsleven, instellingen, verenigingsleven, inwoners en politiek!

Communicatie…puntje van aandacht
Dat het college moeite heeft met goed communiceren heeft het afgelopen jaar wel aangetoond. In het windmolendossier bleek het relatiebeheer tussen de milieuwethouder en de provincie lastig, de parkeernota zorgde voor veel onrust onder ondernemers door geen betrokkenheid bij het voortraject, zorgafnemers wisten niet waar ze aan toe waren met de veranderde zorgplannen en ook de sportclubs misten vroegtijdig overleg in verband met te nemen bezuinigingsmaatregelen.

Mediatraining
Dat het college aanvoelt dat het niet allemaal even lekker loopt, mag blijken uit het feit dat ze recent een mediatraining heeft gevolgd. Het plukken van de vruchten hiervan zal de komende maanden moeten blijken. LEF! blijft alert, want een training kan weliswaar een aanzet zijn, maar niet de oplossing. Pas als de collegeleden het inzicht hebben verkregen, zal dit leiden tot anders opereren in de praktijk.

Samen
2015 is voor veel inwoners een cruciaal jaar. Diepingrijpende maatregelen – overigens met name veroorzaakt door landelijk opgelegde bezuinigingen – zullen inwoners dit aan den lijve gaan ontdekken. Communicatie is voor de politiek en het bestuur daarom ook een belangrijk instrument. Niet alleen door zaken uit te leggen, maar ook om inwoners vooraf te betrekken bij de keuzerichting. Communicatie kan dan ook gebruikt worden om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Niet voor niets betekent het Latijnse woord “communicare”: iets gemeenschappelijks maken, toch?

berichten uit de media:
Samenvatting nieuwjaarstoespraak burgemeester Bijl  – Emmen.nu

LEF!: domme actie Emmen – Dagblad van het Noorden

Bewaren