Kritiek op actie Emmen First
8 januari 2015
LEF!: beter luisteren naar inwoners en ondernemers!
25 januari 2015

LEF! komt sportclubs tegemoet

De sportclubs in Emmen zijn verrast door vlak voor de feestdagen een brief te ontvangen met de mededeling dat het onderhoud van de kleedgebouwen met ingang van 2015 voor rekening komt van de clubs. Een besluit waarmee de hele gemeenteraad heeft ingestemd tijdens de begrotingsraad afgelopen november.

Communicatie
Ondanks dat bijvoorbeeld de voetbalclubs betrokken geweest zijn bij meerdere sessies met de afdeling Sport over de toekomst is er nooit gerept over dit besluit, zelfs niet na navraag vanuit de sportclubs. Wij vinden dit erg bijzonder omdat begrotingsvoorstellen natuurlijk al geruime tijd in de maak zijn. Voor de LEF! fractie is juist communicatie een belangrijk instrument om ingrijpende maatregelen uit te leggen, maar ook om de sportclubs te betrekken. Zo kan je samen tot een oplossing komen. Het versturen van 1 brief is wat ons betreft wel erg summier.

Begroting 2015
Praktisch heeft dit besluit natuurlijk grote gevolgen en de timing van de brief is ten aanzien van de financiële begroting van de clubs gewoonweg beroerd. Stel er gaat nu een cv-ketel stuk in een kleedaccommodatie of er springt een leiding, dan is dit direct een flinke aanslag op het budget van een club. Deze kosten zijn voor 2015 niet ingecalculeerd. Ook is er per club een behoorlijk verschil t.a.v. de staat van het gebouw en onderhoud. Regelmatig zijn er door de gemeente schouwrapporten met hierin alle aandachtspunten en beloften t.a.v. onderhoud. Dit wordt nu eenzijdig bij de clubs neergelegd.

Te kort dag!
In de begrotingsraad hebben we ook ingestemd met het instellen van een speciaal fonds voor sportclubs voor onderhoud. Echter de inrichting van dit fonds is was volgens wethouder Bouke Arends (bron: dvhn) nog niet gereed waardoor dit daarom maar niet gecommuniceerd is. Wij hebben ingestemd met de begroting en ook met dit voorstel, maar hebben de aanname gedaan dat dit in goed overleg met de clubs zou worden gedaan en dat de voorwaarden goed geregeld zouden zijn. Nu blijkt dat er zowel niet goed gecommuniceerd is en de voorwaarden zoals het fonds niet voor elkaar blijken te zijn dan kan je niet anders dan de sportclubs tegemoet komen.

Met motie tijdwinst sportclubs
In de raadsvergadering van januari hebben we gezamenlijk als oppositie een motie ingediend met een verzoek om de regeling op te schorten en deze is door het college aangenomen. Zodat de sportclubs met de gemeente de komende periode tijd hebben om samen met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe ze dit gezamenlijk kunnen oppakken. Participatie betekent wat LEF! betreft niet “gooi maar over de schutting” maar gaat uit van “actieve en betrokken deelname”.

In de media:
Mogelijk uitstel bezuinigingen op sportclubs Emmen” – RTV Drenthe
Emmer wethouder trekt boetekleed aan” – Dagblad van het Noorden

Bewaren