LEF! komt sportclubs tegemoet
16 januari 2015
Parkeerplaatsen: regels of samenleving?
26 februari 2015

LEF!: beter luisteren naar inwoners en ondernemers!

Voor de zoveelste keer moest de gemeenteraad afgelopen week het college tot de orde roepen. Dit keer was het Wakker Emmen-wethouder Jisse Otter die, in de ogen van r Add Section aad, te weinig rekening had gehouden met de opvattingen van inwoners en ondernemers. Op basis van eigen inzichten had de wethouder het besluit genomen om op het marktplein in Emmen Centrum vijftien extra parkeerplaatsen aan te laten leggen. En daarmee streek hij tegen de haren van omwonenden en winkeliers in, want zij waren niet bij dit idee en besluit betrokken geweest. LEF!-fractievoorzitter Harry Leutscher: “Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat inwoners en ondernemers in het centrum van Emmen zich buiten spel gezet voelen. Zonder informatie en open dialoog is het moeilijk meedoen. En daardoor wordt een besluit over de hoofden en belangen van inwoners en ondernemers heen gestort. Met  vanzelfsprekend boosheid, weerstand en teleurstelling tot gevolg.”

Halsstarrig

Tijdens de raadsvergadering  verdedigde Wakker Emmen-wethouder Rene van der Weide het besluit van zijn vakantievierende collega. Bij constante herhaling gaf hij aan dat het een weloverwogen besluit was. Ook droeg volgens hem de vijftien extra parkeerplaatsen bij aan de kwaliteit van de centrumontwikkeling. LEF!-raadslid Jenneke Ensink: “Rene bleef maar praten en herhalen, maar vergat daarbij te luisteren naar wat er vanuit de raad werd gezegd. Het begrip van LEF! voor de inwoners en de ondernemers werd daarbij alleen maar vergroot. Deze wethouder had toch van de parkeernota-affaire moeten leren hoe belangrijk communiceren en een relatie opbouwen is. Voor mij is zijn gedrag onbegrijpelijk en onacceptabel!”

Bakzeil halen
Onder druk van een motie van LEF!, D66 en ChristenUnie werd de wethouder uiteindelijk gedwongen om bakzeil te halen, omdat voor hem alleen steun van de fractie van Wakker Emmen te verwachten viel. Met de motie werd het college verzocht opnieuw in overleg te treden met de omwonende en de ondernemers, waarbij er op voorhand geen blokkades van de wethouder mogen zijn. Het college is eveneens verzocht het resultaat van het nieuwe overleg met de gemeenteraad te delen, zodat de controlerende vinger van de raad aan de collegepols blijft.

Vertrouwen herstellen
Door de handelswijze van wethouder Jisse Otter en Rene van de Weide hebben diverse omwonenden en ondernemers aangegeven het vertrouwen in het lokale bestuur kwijt te zijn. Niet luisteren wordt door hen ervaren als niet serieus genomen worden. Tot slot nogmaals LEF!-voorman Harry Leutscher: “Dit college is de rit begonnen met  de slogan Aanpakken & Doen. Het lijkt er echter op dat die dadingsdrang ontaard is in het overdonderen van inwoners en ondernemers. Wat is er nu zo moeilijk aan luisteren en de ander met respect tegemoet treden? De LEF!-fractie neemt haar controlerende taak serieus, ook als het gaat om de kwaliteit van de besluitvorming. En daar ligt nog wel een aandachtspuntje voor dit college. Wij hopen dat wethouder Otter en Van der Weide de komende twee weken veel durven bijleren, zodat het vertrouwen in de politiek weer kan toenemen.”

In de media:
Wethouder negeert advies ambtenaren” – Dagblad van het Noorden
Wethouder wil van geen wijken weten” – Dagblad van het Noorden
Glibberen – uitglijden – Wakker Emmen” – Rimpels

Bakzeil halen
Onder druk van een motie van LEF!, D66 en ChristenUnie werd de wethouder uiteindelijk gedwongen om bakzeil te halen, omdat voor hem alleen steun van de fractie van Wakker Emmen te verwachten viel. Met de motie werd het college verzocht opnieuw in overleg te treden met de omwonende en de ondernemers, waarbij er op voorhand geen blokkades van de wethouder mogen zijn. Het college is eveneens verzocht het resultaat van het nieuwe overleg met de gemeenteraad te delen, zodat de controlerende vinger van de raad aan de collegepols blijft.