LEF!: beter luisteren naar inwoners en ondernemers!
25 januari 2015
In Memoriam: Chris Boerland
30 juli 2015

Parkeerplaatsen: regels of samenleving?

Op basis van een motie van LEF!, D66 en ChristenUnie werd Wakker Emmen-wethouder Jisse Otter opnieuw op pad gestuurd om met ondernemers en omwonenden in overleg te treden over 15 extra nieuwe parkeerplaatsen in Emmen-Centrum. Deze inwoners waren namelijk volkomen verrast door deze parkeerplaatsen, die zo maar uit de hoge hoed van de wethouder werden getoverd. Op geen enkele wijze waren deze omwonenden en ondernemers betrokken geweest bij het besluitvormingsprocedure.

Inloopavond

De wethouder heeft naar aanleiding van de motie een inloopavond georganiseerd. Belanghebbenden konden daar hun ideeën, opvattingen en bezwaren kenbaar maken. Diverse ondernemers en omwonenden hebben van die gelegenheid gebruikt genomen. De uitslag van een schriftelijk gehouden stemming onder hen was duidelijk: geen 15 extra parkeerplaatsen.

Tóch 11 extra parkeerplaatsen en wat groen…

De wethouder heeft op basis van eigen opvattingen, het verkiezingsprogramma van Wakker Emmen en het Bestuursakkoord van WE, PvdA en CDA besloten om, weliswaar 4 minder, toch extra parkeerplaatsen te realiseren. Overigens, met het creëren van wat meer groen en een iets andere ligging van de parkeerplaatsen is de situatie wel aangepast. Maar heeft de wethouder daarmee het vertrouwen van de omwonenden en ondernemers terug gewonnen? De kritiek van hen was nadien stevig: ‘Er is wel formeel iets georganiseerd, maar echt geluisterd is er niet.

Opnieuw aan de bak

Vorige week hebben de oppositiepartijen ChristenUnie, D66, VVD en LEF! gezamenlijk nogmaals een poging gedaan het college en de coalitiepartijen te overtuigen van het ontbreken van een noodzaak en draagvlak voor de extra parkeerplaatsen. Dit is niet gelukt, omdat Wakker Emmen, PvdA en CDA schouder aan schouder optrokken door te stellen dat er genoeg inspraak was geweest. En dat het college nu eenmaal beschikte over de formele bevoegdheid om dergelijke besluiten te nemen. De analyse van DvhN-verslaggever Gert Meijer was buitengewoon helder: de reglementen winnen het van de wil van de samenleving!

Geneuzel over 20 parkeerplaatsen?

Bij de discussie over de parkeerplaatsen gaat het niet alleen over deze parkeerplaatsen zelf. Dit college heeft het namelijk niet in de genen zitten om vroegtijdig en transparant in overleg te treden met de samenleving. Of het nu over deze parkeerplaatsen gaat, het eigen onderhoud door sportclubs, citymarketing of parkeertarieven…telkens jaagt het college inwoners en ondernemers tegen zich in het harnas. Door niet te communiceren, maar besluiten over de hoofden van mensen en bedrijven heen te donderen. En dáárom vindt dit college telkens LEF! op haar pad! Want door niet te luisteren voelen inwoners en ondernemers zich niet serieus genomen.

Oproep LEF!

En toch zijn er voorbeelden dat dit college het wel kan, zoals bij de Drank- en Horecawet en de Participatiewet. LEF! heeft daarom de volgende vragen aan het college voorgelegd:

  • Op welke wijze vindt toetsing van en sturing op beleidsbeslissingen met samenspraak plaats?
  • Is het: iedere wethouder voor zich? Of wordt er binnen het college op basis gedeelde verantwoordelijksgevoel ook in elkaars tuintje gekeken…en als het nodig is meegemaaid, meegeharkt en meegepland?

De antwoorden van het college hierop waren niet echt helder. Misschien was het wel te confronterend. LEF! gaat de komende observeren of het na binnenskamers overdenken misschien toch leidt tot verbetering. Iedereen kan leren, ook dit college…toch?

In de media
Wethouder Otter komt winkeliers klein beetje tegemoet” – Dagblad van het Noorden
Emmen – College” – Rimpels
Zestien extra parkeerplaatsen” – Emmen.nu
Parkeersoap marktplein ten einde” – Dagblad van het Noord

Bewaren