Voor-alle-mensen-partij
12 november 2016
Verslag Thema-avond Bevingsschade
22 november 2016

Camping Playa Sandur

Playa Sandur

LEF! steunt creatieve inwoners Parc Sandur
Eind vorige maand is er de nodige onrust ontstaan in de wijk Parc Sandur over de ontwikkeling van een camping. In een brief van camping-initiatiefnemer Bert Fuller aan de nabije bewoners werd aangekondigd dat er gemaaid ging worden om het kadaster de gelegenheid te geven het terrein van de camping uit te zetten. De brief zette de wijkvereniging aan om een informatieavond te beleggen en kreeg daarmee zo’n 160 inwoners op de been.

Woonwijk

In de oorspronkelijke plannen van vóór 2000 (!) werd bij de ontwikkeling van Parc Sandur uitgegaan van een recreatiewijk met onder meer vakantiehuisjes, een roeibaan (die er wel ligt, maar waarin alleen gevist wordt) en een plan voor een camping. Op basis van het huidige bestemmingsplan zou de beoogde camping direct tegen de huidige woningen van de Aventurijn- en de Toermalijndreef gesitueerd mogen worden. Echter, Parc Sandur heeft zich ontwikkeld tot een normale woonwijk en is door iedereen de mogelijkheid van een camping in de nabijheid vergeten. Totdat de brief met de aankondiging van het maaien op de deurmat viel.

Begrip

LEF!-steunfractielid Helenus de Reus, en aanwezig bij de bijeenkomst van de wijkvereniging, hierover: ‘Dat men zich een hoedje schrikt kan ik mij voorstellen. Op de informatieavond werden dan ook de nodige kritische vragen gesteld. Daarnaast vind ik het logisch dat de investeerders in de campinggrond geld willen (terug) verdienen. Alleen moet wel bedacht worden dat de landelijke richtlijn voor de afstand tussen een woonwijk en een camping is vergroot van 8,70 meter naar 50 meter. En dat schuurt!.’

Ruilen

Inmiddels heeft Yvonne den Oudsten namens de bewoners een brief naar de gemeente gestuurd. Overigens niet om te klagen, maar om een creatief alternatief voor te leggen. De komst van een camping wordt op zich niet als bezwaar gezien, integendeel. Een camping ziet men als versterking van de economische infrastructuur die tot de nodige toeristische reuring zal leiden. Het alternatief van de bewoners is duidelijk en simpel tegelijk. Voorgesteld wordt namelijk dat de nu in het bestemmingplan aangeduide camping Playa Sandur met het perceel van de gemeente aan de rechterzijde van het haventje en de parkeerplaatsen wordt geruild. De gemeente wijzigt vervolgens de bestemming van beide stukken grond over en weer.

Steun LEF!

De wijze waarop de inwoners van Parc Sandur opereren kan op de steun van de LEF!-fractie in de gemeenteraad van Emmen rekenen. Helenus de Reus heeft na de informatieavond niet alleen nader overleg gevoerd met de bewoners, maar ook direct contact gezocht met LEF!-commissielid voor Wonen & Ruimte Arvid Lange. ‘Het is te prijzen dat bewoners voor hun eigen belangen opkomen en niet bij de pakken neer gaan zitten. Het aandragen van een alternatief is niet alleen creatief, maar toont ook respect voor de camping-ondernemer aan’, stelt Arvid Lange om er vervolgens aan toe te voegen: ‘De politiek wil meer van de samenleving. Is dit niet een mooi voorbeeld daarvan? Ik zal namens LEF! tijdens de commissievergadering hierover vragen stellen

Bewaren