Verslag Thema-avond Bevingsschade
22 november 2016
Verbind Grote Rietplas met de Veenvaart
13 december 2016

Opvang verwarde personen

opvang verwarde personen

Gisteravond tijdens de begrotingsraad heeft de LEF! fractie veel aandacht gevraagd over de communicatie ten aanzien van de opvang van verwarde mensen m.b.t. besluit van opvang in de boerderij in de buurt van het Waanderveld, de Delftlanden en Bargeres. Het college van B&W heeft bewust gekozen voor het informeren van inwoners na besluitvorming, met als reden dat inwoners niet de illusie zouden krijgen nog iets in te brengen hebben aangezien het om vraagstukken gaat die besloten kunnen worden zonder instemmingsrecht van inwoners.

Vooraf informeren

LEF! heeft over deze communicatie absoluut een ander idee! Ook al heb je als inwoner geen instemmingsrecht, dan nog blijft het belangrijk om vooraf mee genomen te worden bij deze veranderingen in je woonomgeving. Zodat je niet alleen weet wat er gaat gebeuren maar ook hoe hier mee om wordt gegaan. Hiermee neem je ook je inwoners serieus. Daarbij kunnen er best goede en zinvolle opmerkingen komen uit een wijk waar je als gemeente wat mee kan.

Bewustwording bij complexe vraagstukken

Daarbij moet je wat LEF! betreft altijd werken aan acceptatie van een besluit en dan moet je eerst werken aan bewustwording daar hoort vooraf informeren simpelweg bij. Door alleen een mededeling te doen overrompel je inwoners en dat is wat LEF! betreft geen goede werkwijze. We hadden juist kunnen leren van de ervaringen bij problematiek en communicatie vanuit de gemeente in de wijk Angelslo.

Bewaren

Bewaren