Na Nieuw- Amsterdam en Erica nu Schoonebeek op de schop!
17 januari 2017
Overal rubbergranulaat vervangen zegt LEF!
6 juni 2017

Willen wij geen dubbel spoor bij station Emmen-Zuid?

De provincie Drenthe en gemeente Emmen willen graag het treinstation Emmen-Zuid uitbreiden met een extra spoor en perron. Hierdoor kunnen in de spits meer treinen tussen Emmen en Zwolle.

Toch hebben we tegen de wijziging van het bestemmingsplan gestemd.

Zijn wij dan tegen deze uitbreiding?
Nee!

Zijn omwonenden – die zich flink geroerd hebben – tegen een uitbreiding?
Nee!

Daar is iedereen het wel over eens.

Echter hoe ga je om met je inwoners en hoe krijgen deze inwoners een gelijkwaardige rol in het opstellen van een plan wat grote impact heeft om hun woon- en leefomgeving.

Als omwonenden zelf het initiatief nemen om een alternatief op te stellen en te ontwerpen en hier zelf naast tijd ook kosten voor maken, dan is het te prijzen dat de gedeputeerde van de provincie Drenthe ter plaatse is geweest. En naar aanleiding hiervan tijd genomen heeft om het alternatief van de bewoners te onderzoeken.

Helaas voelen de omwonenden zich totaal niet serieus genomen en wordt hun plan snel afgeserveerd met argumenten die je ter discussie kan stellen. Daarbij hebben zij geen bureau kunnen vinden (alles aangeschreven) die een onafhankelijke second opinieonderzoek wilde verrichten.

Wat verbaasd de LEF! fractie nu het meest. Dat juist een lokale overheid als de gemeente en dan ook nog eens een wethouder van een lokale partij niet de moeite heeft genomen om zelf langs te gaan om aan de keukentafel eens met de omwonenden te spreken. Dat juist een wethouder van een lokale partij niet de omwonenden gesteund en geholpen heeft bij het vinden en uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek voor hun alternatief. Een wethouder die niet gestreden heeft voor een meetmethode die recht doet aan de werkelijke situatie. Er zijn nu metingen verricht aan de voorzijde van de woning terwijl deze uitbreiding qua geluid grote impact heeft en dit het hardst te horen zijn in de slaapkamers en tuinen aan de achterzijde waar deze uitbreiding gerealiseerd zal worden.

Er is namelijk ruimte aan de andere zijde van de woonwijk om een perron te realiseren die niet te koste gaat woongenot en dan met name geluidsoverlast en inbreuk op privacy.

Dus Nee! wij zijn niet tegen uitbreiding van een perron, maar we willen graag een lokale overheid die zich inzet en opkomt voor haar inwoners!