Willen wij geen dubbel spoor bij station Emmen-Zuid?
18 mei 2017
Ondernemers worden weer afgescheept!
20 december 2017

Overal rubbergranulaat vervangen zegt LEF!

Wethouder Bouke Arends (PvdA) maakte deze week bekend dat SVBO uit Barger-Oosterveld als eerste voetbalclub in de gemeente Emmen kunstgrasvelden krijgt met stukjes kurk. Op zes andere sportcomplexen liggen al kunstgrasvelden, maar daar is het veelbesproken rubbergranulaat overheen gestrooid. Het gebruik van deze stukjes rubber is sinds vorig jaar omstreden. In het televisieprogramma Zembla betoogden meerdere mensen dat het mogelijk schadelijk is voor de volksgezondheid.

Volgens de gemeente Emmen kan er veilig op velden met rubbergranulaat worden gevoetbald. Verwezen wordt naar onderzoeksresultaten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). ,,We gaan als gemeente nog altijd uit van deze conclusies, maar we willen af van de discussie rond het rubbergranulaat’’, aldus Arends. ,,Daarom kiezen we nu bij SVBO voor kurk. Is op andere velden het rubbergranulaat aan vervanging toe, dan komt ook daar een ander materiaal op. Persoonlijk denk ik dat rubbergranulaat op termijn nergens meer in Nederland voor dit doel gebruikt gaat worden.’’

Lees hier het hele artikel bij Dagblad van het Noorden.

Naar aanleiding van dit interview wil de LEF! Fractie tijdens de komende commissie samenleving vragen stellen. Wij hebben na de uitzending van Zembla bij de eerstvolgende begrotingsraad aandacht gevraagd voor dit issue.

Natuurlijk kunnen wij het besluit om bij deze nieuwe velden te kiezen voor een andere vulling dan rubbergranulaat korrel, namelijk kurk zeer waarderen.

Echter er zijn binnen de gemeente een aantal verenigingen die nu nog rubbergranulaat heeft liggen en u gaat deze korrels – zoals wij kunnen lezen – pas vervangen als dit nodig is.

Onze vragen voor de wethouder:

1. Heeft u een inventarisatie bij deze clubs gedaan over hoe en wanneer deze korrels toe zijn aan vervanging? En zo ja kunnen wij daar een overzicht van krijgen?

2. Aan de ene kant geeft u aan dat de twijfel rondom veiligheid nooit kan worden weggenomen en dat u daarom kiest voor de kurk infill bij SVBO echter u zegt in hetzelfde interview ook dat er veilig gesport kan worden waar nog rubbergranulaat ligt. Kunt u zich voorstellen dat dit tegenstrijdig overkomt bij de voetbalverenigingen en hun gebruikers?

4. Is er met SVBO ook gesproken over een eigen bijdrage? Net als andere clubs die bijvoorbeeld gebruikt maken van ⅓ regeling?

3. Bent u het met de LEF! fractie eens dat het goed zou zijn om het voorbeeld van bijvoorbeeld gemeente Baarn te volgen en het zekere voor het onzekere te nemen door alle velden NU te vervangen?