8 oktober 2014

Armoedebeleid

Tijdens de commissie samenleving van 7 oktober 2014 werd de nieuwe notitie Armoedebeleid besproken. De cijfers t.a.v. armoede in de gemeente Emmen liegen er niet om. Emmen heeft de meeste arme inwoners van de provincie. Echter armoede doorbreken is een hele lastige uitdaging.
19 maart 2014

Bedankt!

Bedankt voor het tonen van jullie moed!
15 februari 2014

Gebiedsadoptie door jongeren

Een schone woonomgeving scoort hoog bij belevingsonderzoeken. Ook de inwoners van de gemeente Emmen stellen een schone en groene buurt zeer op prijs. Het is dan ook belangrijk dat inwoners op jonge leeftijd al doordrongen zijn van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de eigen omgeving.
4 februari 2014

Windmolens? Nee!

Sinds een aantal maanden woedt in de gemeente Emmen de discussie over windmolens. Opgelaaid door het besluitvormingstraject over de locatie. In 2010 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor 60 MW aan windmolens. Ook LEF! stond toentertijd achter die onderzoeksopdracht, daarover dus geen onduidelijkheid. Links of rechtsom moet de gemeente in 2050 immers een CO2-arme gemeente zijn.