Welkom 2014
31 december 2013

LEF! over de grens

Voor de verandering heeft LEF! een bijeenkomst georganiseerd in Meppen (Duitsland) en niet in Emmen. Geen toeval overigens, want LEF! wil van Zuidoost Drenthe en het Emsland  één economische eenheid maken: het Heide Hart. De lokale partij vindt namelijk dat de werkgelegenheid wordt gestimuleerd door óver de grens heen samen te werken.


Interessante sprekers
De LEF!-bijeenkomst in het Funpark was gewijd aan het thema ‘Creatief ondernemerschap en zelfbewuste citymarketing’. Zo’n 100 belangstellenden kwamen hierop af. Niet in de laatste plaats door de drie interessante sprekers: Frankwin van Beers (directeur Dierenpark Emmen) en dr. Herman Blom (Director Academic Affairs Stenden University). De derde spreker, Hennie van der Most, moest helaas op het laatste moment afhaken vanwege ziekte. Zijn medewerkers waren echter prima in staat een inspirerende rondleiding door het Funpark te verzorgen.

Leren kennen
Frankwin van Beers gaf, naast een inkijkje in het nieuwe dierenpark (of eigenlijk: beLEVENspark), in zijn inleiding aan dat creativiteit, optimisme en doorzettingsvermogen van cruciaal belang zijn voor succes. Maar ook is het goed te weten wie je (mogelijke) klanten zijn en waar ze vandaan komen. ‘Wij zetten daarom niet in op potentiele bezoekers uit heel Duitsland, maar op een ruim grensgebied’ , stelde Van Beers. Om vervolgens de conclusie te trekken: ‘Zelfs wat dichtbij ligt is nog zo onbekend. Vreemd, maar het is de werkelijkheid. Samenwerken is in de eerste plaats dan ook elkaar leren kennen.’

Duits en een vak leren
Herman Blom toonde aan de hand van zijn onderzoekgegevens aan dat er best verschillen zitten tussen Zuidoost Drenthe en het Emsland. In Duitsland is een goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs, wordt er meer uitgegaan van eigen kracht en is er meer regionale verbondenheid. In Zuidoost Drenthe is er juist een gebrekkige koppeling tussen onderwijs en werkveld, een te grote focus op subsidieprogramma’s en te weinig regie. ‘Om samenwerking over de grens succesvol te laten zijn is het nodig dat leerlingen en studenten Duits én een vak leren’, verkondigde Blom. ‘Ook moet er vasthoudend worden geïnnoveerd en er simpelweg gewoon worden samengewerkt.’