Gebiedsadoptie door jongeren
15 februari 2014
Bedankt!
19 maart 2014

Windmolens: wethouder Van der Weide (WE) heeft gefaald

De provincie Drenthe heeft het besluit genomen om 32 windmolens in de gemeente Emmen te plaatsen. Dit tot grote teleurstelling van de LEF!-fractie in de gemeenteraad van Emmen. Fractievoorzitter Harry Leutscher: ”Net als Wakker Emmen zijn wij de verkiezingen ingegaan met het windmolenvrij houden van de gemeente. De molens tasten niet alleen de horizon aan, maar ook de toeristische aantrekkelijkheid. Het is pure symboolpolitiek van de landelijke partijen, waarmee het kabinet overeind wordt gehouden. Zonne-energie en aardwarmte zijn prima alternatieve duurzame energiebronnen.”

Wakker Emmen, die de verkiezingen grandioos heeft gewonnen met een sterke anti-windmolencampagne, heeft haar verkiezingswinst niet weten te verzilveren. Hoewel het bestuursakkoord van Wakker Emmen, PvdA en CDA inzette op het windmolenvrij houden van de gemeente en Wakker Emmen de gouden troef in handen had met Rene van der Weide als wethouder van Milieu, is het college er niet in geslaagd de provincie te overtuigen. LEF!-raadslid Jenneke Ensink: “De relatie met de gedeputeerde haperde al vanaf het begin van dit college. Wethouder Rene van der Weide verscheen bijvoorbeeld niet op een afspraak met de provincie en vond het ook niet nodig om een vervanger of een ambtenaar te sturen. Tja, en daarmee heb je je eerste indruk en slag verspeeld. Onervarenheid en zelfgenoegzaamheid liggen hier ongetwijfeld aan ten grondslag!”

LEF! is van mening dat niet alleen lering moet worden getrokken uit deze mislukte actie van het college, maar vindt ook dat de vraag moet worden gesteld: wie is hier feitelijk verantwoordelijk voor? En is er sprake van politiek falen? LEF!-commissielid Menno Klompmaker: “Wethouder Rene van Weide heeft wel wat uit te leggen. Wie voor de verkiezingen zo hoog van de toren blaast en schijnbaar door eigen toedoen het overleg met de provincie verkwanselt, is verantwoordelijk voor het verlies aan vertrouwen in de politiek.”

De LEF!-fractie wil helder inzicht in de werkwijze van het college en in het bijzonder van wethouder Van der Weide met betrekking tot dit dossier. De fractie vraagt zich namelijk ook af over Wakker Emmen, PvdA en CDA wel gebroederlijk genoeg een strategie hebben bepaald en hebben samengewerkt. Of heeft men de Wakker Emmen-wethouder laten bungelen? En daarmee zou het verplichte collegiaal bestuur in het geding zijn. Tot slot LEF!-voorman Leutscher nogmaals: “Het wethouderschap vraagt om ervaring, tact, visie en creativiteit. Met politiek enthousiasme red je het niet van mastodonten als gedeputeerde Munniksma en Commissaris van de Koning Tichelaar. Rene van der Weide heeft zichzelf en zijn positie aardig overschat. Met als resultaat dat de inwoners van Emmen met 32 windmolens worden opgescheept!”

Bewaren

Bewaren