In Memoriam: Chris Boerland
30 juli 2015
Thema-avond: Dynamiek, óók in Oost!
7 december 2015

Motie Flitsvergunning

Vergunningen…. Wat op straat is te horen en op Twitter is te lezen en ook in diverse enquêtes is waar te nemen, is dat er irritaties zijn onder burgers als het gaat om het verlenen van vergunningen. En of die nu terecht zijn of niet, irritaties zijn irritaties. Maar soms is het ook goed om te leren van andere gemeenten. Want waarom zou je zelf het wiel opnieuw moeten gaan uitvinden? En in die zin komt de LEF!-fractie met een motie om aan het college te vragen om zorg te dragen voor de invoering van de mogelijkheid van flitsvergunningen, daarvoor de nodige voorbereidingen te treffen, vervolgens tot implementatie over te gaan en de gemeenteraad te informeren over de voortgang en de datum van de invoering.

De LEF! fractie dient daarom tijdens de begrotingsraad van 2015 een motie in hierover.

Motie vreemd aan de orde van de dag: flitsvergunning

De raad van de gemeente bijeen in de vergadering d.d. 24 september 201

Overwegende dat:

  • dat er veel aangelegen is de Emmense woningmarkt een impuls te geven;
  • de huidige wijze van het verlenen van een vergunning als bureaucratisch wordt ervaren;

Overwegende eveneens dat:

  • dat de woningmarktbelangen, zowel sociaal economisch als financieel, voor de gemeente Emmen groot zijn en in die zin alle oude en nieuwe wegen verkend moeten worden in tijd en geld kan worden bestreden d.m.v. het verlenen van flitsvergunningen;
  • derugelering wenselijk is, evenals verantwoordelijkheid van de aanvrager;

Verzoekt het college:

    • te onderzoeken of een flitsvergunning in de gemeente Emmen kan worden ingevoerd;
    • naast intern onderzoek ook de bakens te verzetten naar intercollegiaal onderzoek bij gemeenten als Heerenveen, Boekel (baliebouwvergunning) en EIndhoven (flitsvergunning bij ondernemersplein)

de uitkomsten hiervan te communiceren met de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

LEF!

Harry Leutscher            Jenneke Ensink