Problemen in Angelslo doortastend aanpakken!
23 juni 2016
Tranen met tuiten bij actie gratis theaterkaartjes
13 oktober 2016

Liever bloemen dan brandnetels

De VVD en LEF hebben gezamenlijk een werkbezoek gebracht aan de wijk Sandbergen in Schoonebeek. Dit naar aanleiding van een bericht op Facebook, waarin bewoners klagen over het maaibeleid van de Gemeente. VVD en LEF maken zich inmiddels zorgen over de veiligheid, hygiëne en waterhuishouding in woonwijken. Samen gaan zij daarover vragen stellen aan wethouder van der Weide. Met name over onveilige situaties die ontstaan door overbegroeiing en woekering van struiken en riet.

Kluitje in het riet

Volgens de wijkbewoners schort het ook aan de communicatie van de Gemeente. Ze voelen zich regelmatig met een kluitje in het riet gestuurd. Als er een klacht wordt ingediend is de steevast het antwoord: ‘Is bij ons bekend!’ Maar gehandeld wordt er niet. Ook wordt er op verzoeken om gemeentegrond te kopen – om onderhoud zelf uit te voeren – voortduring afwijzend gereageerd. Het enige dat de Gemeente doet, is poolshoogte komen nemen. Overigens zonder dat er iets mee gedaan wordt.

Veiligheid in geding

In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met een extensief maaibeleid. Jenneke Ensink van LEF!: “Gelet op de situatie in Sandbergen bestaat er inmiddels de nodige zorg. Welke gevolgen heeft dit voor onze gemeente? Ik denk dan vooral aan de veiligheid van kinderen, die op sommige plekken echt geen verschil meer kunnen zien tussen groen en een sloot. Ook de entree van het oliedorp laat te wensen over. Het toegangsbord, maar ook een kunstwerk, zijn omgeven door een jungle van onkruid. Deze plekken zijn heel geschikt om een bij-vriendelijk bermbeleid toe te passen. Mensen kijken nu eenmaal liever naar bloemen dan naar brandnetels.”

Communicatie

Tijdens het werkbezoek bleek ook dat wijkbewoners zich actief inzetten om de wijk netjes te houden. Door zelf stukken te maaien en te snoeien. VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens: “Zelfwerkzaamheid past gewoon in de huidige tijd. We zullen meer met elkaar samen moeten oppakken. Maar, voor de grote groen- en waterpartijen middenin de wijk en rondom de wijk is meer mankracht en gespecialiseerd groot materieel nodig. Inwoners kunnen best een ‘nee’ verdragen. Zelfs een maaidatum die ver in toekomst ligt. Maar dan moet je wel weten waar je aan toe bent”.

Bewaren

Bewaren