Werkbezoek Insel Hombroich
2 november 2016
Playa Sandur
Camping Playa Sandur
14 november 2016

Voor-alle-mensen-partij

Onze woelige wereld hangt van misverstanden aan elkaar.

Niet zelden gewelddadige, dus gruwelijk.

In onze gemeente Emmen en de daarbij behorende fraaie buitendorpen, heerst ook een misverstand.

Hardnekkig, maar gelukkig vreedzaam.

De politieke partij LEF!, vertegenwoordigd met twee zetels in de Emmer gemeenteraad, zou elitair zijn.

Even elitair ontleden.

Een kleine, besloten groep van vooraanstaande, bevoorrechte mensen: machtig en rijk

Ziehier het misverstand om op deze plaats uit de weg te ruimen.

LEF! is een lokale en positief ingestelde ‘voor-alle-mensen-partij’, dus voor alle lagen van bevolking, waar elke inwoner, ondernemer en kiezer zich geborgen voelt.

Het kader van de politieke partij LEF! is rijp om onze gemeente behoedzaam en evenwichtig te besturen.

Om via democratische weg – de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – onze plek in het college te veroveren, hebben wij u, inwoner, ondernemer en kiezer, nodig.

Word daarom lid van LEF!, of, als dat nu nog even een brug te ver is, sympathiseer met LEF! en steun LEF! met jouw ideeën, verlangens en wensen.
Een beetje in het verlengde van elitair ligt trouwens arrogant. De medeoprichter van LEF!, zaliger nagedachtenis Chris Boerland, maakte met dat verwijt korte metten.

‘Wij arrogant? Zelfverzekerd, zul je bedoelen!’ …

Dat is LEF! ten voeten uit, immers, moed is een keuze.

Harry Leutscher, fractievoorzitter.

Bewaren

Bewaren