Playa Sandur
Camping Playa Sandur
14 november 2016
opvang verwarde personen
Opvang verwarde personen
8 december 2016

Verslag Thema-avond Bevingsschade

Gisteravond zijn er veel belangstellenden op de informatie-avond afgekomen over bevingsschade in Emmen. We hebben gisteren verschillende sprekers gehoord zoals Peter van der Gaag een geoloog die inging op o.a. de invloed van de Hondsrug op de bevingen in Emmen. Een expert in contra-expertise die uitleg en inzicht geeft in wat een inwoner kan doen bij een afwijzing van schade. Een jurist die antwoord en duiding kon geven aan de juridische kant. Ook Witteveen & Bos was vertegenwoordigd en ondanks het spervuur aan vragen en de emoties bleven ze de hele avond antwoorden geven.

Afsluitend deed Ria Mulder als ervaringsdeskundige haar verhaal en je kon merken in de zaal dat dit binnenkwam qua emotie, beleving, impact en herkenning in de machteloze situatie waarin je bekneld zit. Ondanks de enorme tegenstellingen in opvattingen over het onderzoek kunnen we terugkijken op een interessante en goede avond. We bedanken ook via deze weg alle aanwezigen voor hun komst.

In de media:

Emmen.nu:

Emmen – ‘Of Wittenveen en Bos heeft zijn werk niet goed gedaan of ze hebben hun ziel verkocht aan de NAM.’

In niet mis te verstane bewoordingen sprak Ria Mulder uit Emmen zich maandagavond uit over afhandeling van aardbevingsschade door de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Ze deed haar zegje tijdens een door politieke partij LEF! georganiseerde informatieavond in Hotel Ten Cate over aardbevingen in Emmen. Op 30 september 2015 werd Emmen opgeschrikt door heftig gerommel in de grond. Maar liefst 111 inwoners trokken aan de bel vanwege vermeende schade.

Het door de NAM ingeschakelde onderzoeksbureau Wittenveen en Bos concludeerde echter dat het in alle gevallen een bouwkundige oorzaak betrof. Dit tot groot misnoegen van de Emmenaren die er van zijn overtuigd dat alle schade is veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

‘Broddelwerk’

Maandag zagen de burgers zich gesteund door een uitzending van het actualiteitenprogramma EenVandaag, waarin wetenschappers het rapport afdeden als ‘broddelwerk.’ Gisteravond werd het in ieder geval dat de mensen met schade zich niet serieus genomen voelden. Hun pijlen richten zich die avond dan ook tot Theo Salet, die namens Wittenveen en Bos aanwezig was om tekst en uitleg te geven over de totstandkoming van zijn onderzoek.

Onbewoonbaar verklaard

Vele aanwezigen vonden dat ze niet serieus werden genomen en dat ze door de NAM met een kluitje in het riet werden gestuurd. Bij niemand was de frustratie groter dan bij Mulder. Samen met haar partner Menno Klompmaker woonden zij  tot 2013 in het Groningse Woldendorp. De twee besloten in dat jaar te verhuizen naar Emmen en hadden hun huis sinds 2012 te koop staan. ‘Een woning die nog volledig in onbeschadigde staat was’, liet ze zien aan de hand van een dia. ‘Dit is wat er binnen 3 jaar gebeurde’, illustreerde ze aan de hand van een volgend plaatje.

Op de foto is het zelfde huis te zien, maar nu omheind met stalen hekken en met houten platen dichtgetimmerde ramen. De te koop staande woning was onbewoonbaar verklaard. Oorzaak: aardbevingen. Mulder twijfelt er niet aan.

Hartkloppingen

De afgelopen vier jaar heeft ze gevochten voor haar gelijk. Een periode van moeizaam touwtrekken met slapeloze nachten, hartkloppingen en depressies op de koop toe. Zo omschreef ze de gehele schadeafhandeling, waarin ze maar liefst contact heeft gehad met 48 personen en instanties. ‘Gelukkig voor de olieproducent was daar Wittenveen en Bos.’ Want in het geval van Mulder was er in hun ogen geen sprake van aardbevingsschade. ‘Terwijl de NAM in het dorp al twee huizen had opgekocht en een derde bevingsbestendig had gemaakt.’

Alles is onzeker

Mulder en Klompmaker hadden voor de tweede keer pech toen ze naar Emmen kwamen. In 2015 ondervond ook hun nieuwe woning schade door de aardbeving in september van dat jaar. De gemene deler van hun afgelopen zomer verschenen rapport was: alles is onzeker. Voor ons was dat een onacceptabele conclusie. Je krijgt het gevoel dat je als een leugenaar wordt weggezet. We weten 100 procent zeker dat gaswinning de oorzaak is geweest.’

Volgens Mulder besteedt de NAM veel geld in het ontwijken van de schuldvraag door bureaus als Wittenveen en Bos in te schakelen. ‘Van al dat geld hadden ze gemakkelijk al die huizen kunnen opknappen. Volgens Mulder is de gehele handelswijze niet de manier waarop er met burgers moet worden omgegaan. ‘Laten we onze boosheid gebruiken om in actie te komen’, sprak ze de zaal toe.

Excuses

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! zegde toe om namens de getroffen inwoners een excuses van wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) te eisen. Hiervoor dient Leutscher bij de aankomende raadvergadering een motie in. In de raadvergadering van juni noemde Van der Weide het rapport van Wittenveen en Bos zorgvuldig en grondig. Ook vond hij dat er op basis van onderbuikgevoelens geen conclusies mochten worden getrokken.

Bewaren