Overal rubbergranulaat vervangen zegt LEF!
6 juni 2017
Emmen Gezond
18 januari 2018

Ondernemers worden weer afgescheept!

De ondernemers in het gebied zijn daarbij al jaren met de gemeente in overleg om de nodige impuls te geven zodat de koopstromen gestimuleerd kunnen blijven worden.

Wethouder Otter heeft in de commissie Wonen en Ruimte van oktober een belofte gedaan. Op de agenda stond de bespreking van de nieuw opgestelde centrumvisie. Hierin was ook een prioritering opgenomen van de werkzaamheden om het centrum aantrekkelijker maar ook compacter te maken. Daarbij moet er in een gebied de riolering nodig vervangen worden dus dan kan je twee vliegen in 1 klap slaan. De gemeenteraad begreep dat het logisch is om deze werkzaamheden te combineren. Helaas ging dit wel ten koste van de planning voor de aanpak van het gebied rondom Hoofdstraat-Zuid. Zowel coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA als oppositiepartijen D66 en LEF! waren het met elkaar eens dat dit gebied veel te lijden heeft naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad. Sinds de verplaatsing van de dierentuin mist het gebied reuring.

morele verplichting
De fractie van LEF! is blij met de bijval in de gemeenteraad. Eindelijk wordt gezamenlijk erkend dat we in dat gebied een morele verplichting hebben. We hebben afgelopen jaren meerdere ideeën te berde gebracht om te zorgen voor reuring, zodat gelijk bij de sluiting van de oude dierentuin er nieuw leven in geblazen kon worden. Dit ging bijvoorbeeld om een langdurige seizoensexpositie van kunstenaars met naam en faam naar Emmen te trekken of om in de winter bloembollen te poten zodat een tijdelijke stadstuin zou worden. Het gaat nu eenmaal om een ander publiek wat je moet gaan trekken, want na een dag Wildlands gaan mensen niet ook nog eens naar het Rensenpark.

vinger aan de pols
Wethouder Jisse Otter van Wakker Emmen heeft duidelijk aangegeven dat ze al bezig waren om te zoeken naar een tijdelijke mogelijkheden om de periode tot 2020 zo goed mogelijk te overbruggen. Hij wilde binnenkort met de ondernemers en omwonenden om tafel om hier verder mee aan de slag te gaan. Een reden voor D66, DOP en LEF! om de motie en amendement in te trekken en vinger aan de pols houden. “Als een wethouder ten overstaan van de gemeenteraad een belofte doet mag je er toch vanuit gaan dat deze nakomt” aldus Jenneke Ensink van LEF!

uitstel?
De ondernemers in het gebied zijn daarbij al jaren met de gemeente in overleg om de nodige impuls te geven zodat de koopstromen gestimuleerd kunnen blijven worden. Serge Greving heeft zelfs een stedenbouwkundig plan laten maken voor dit hele gebied inclusief een raming van de kosten. “Dit uitstel geeft de ondernemers geeft de ondernemers in het gebied toch niet het gewenste vertrouwen” zegt Harry Leutscher. Daarbij blijkt dat de ondernemers voor een vervolggesprek zijn uitnodigt zijn en te maken krijgen met weer een andere wethouder, de derde wethouder in al die jaren van gesprekken en overleggen. Ook verschijnen er telkens weer andere ambtenaren aan tafel met weer nieuwe standpunten en inzichten.

tempo erin houden
Voor de LEF! fractie is het nu van belang dat het tempo erin blijft rondom dit vraagstuk. Het is al twee over twaalf in het gebied. Val ondernemers niet lastig met allerlei verschillende disciplines vanuit het gemeentehuis die nu opeens aanschuiven en blijkbaar met allerlei remmende argumenten komen waarom het toch vooral niet mogelijk zou zijn om op korte termijn iets te realiseren. Je bent al jaren in gesprek met elkaar. Naast de structurele oplossing voor de lange termijn moet het nu juist gaan over de vraag wat een logische aanpassing is die snel te realiseren is, die zorgt voor reuring in het gebied. Aan de slag dus!