Ondernemers worden weer afgescheept!
20 december 2017
Kandidaten #metPASSIEenDURF
12 februari 2018

Emmen Gezond

Deze maand gaat de beleidsnota M&Gezond! vastgesteld worden door de gemeenteraad. In de nota wordt duidelijk geschetst dat onze regio helaas op de ‘verkeerde’ lijstjes bovenaan staan. We scoren hoog in bijvoorbeeld overgewicht, leefstijl gerelateerde ziekten, veel werkloosheid en ook in roken en drugsgebruik blinken we uit.

moedige keuzes
Dit vraagt wat LEF! betreft om moedige keuzes zoals inzetten op gezonde scholen en gezonde kantines. Er liggen prachtige lesprogramma’s voor het oprapen die zo uitgerold worden over alle scholen in de hele gemeente, bijvoorbeeld over water drinken tijdens de pauze ipv pakjes suikerhoudende frisdrank. Wij hebben ons als gemeente toch niet voor niets aangesloten bij JOGG (een landelijke aanpak: Jongeren op gezond gewicht). Ook hebben we sportcoördinatoren die scholen helpen en ondersteunen om deze lespakketten aan te bieden.

Sportpresentator Wilfred Genee strijdt al jarenlang voor de gezonde sportkantine. “Grote organisaties zouden zich achter de gezonde kantine moeten scharen en zij moeten vooral volhouden. En je moet het leuk maken.” Als je ervoor kiest om uit de beruchte lijsten te komen en vooral te kiezen voor gezond van je inwoners dan moet je gewoon aan de slag om de omgeving gezonder te maken.

De gemeenteraad is wat LEF! betreft ook aan zet ten aanzien van keuzes in de ruimtelijke ordening en bij het opstellen van een horecavisie. Hoeveel snackbars willen we er samen nog bij in Emmen? En hoe gaan we bijvoorbeeld ondernemers mobiliseren om gezonde menu’s aan te gaan bieden? Hoe maken we samen een gezonde leefstijl de norm? Dit vraagt om politiek afwegingen en keuzes!

haalbaarheid
Natuurlijk is het haalbaar als we allemaal met elkaar de handen ineen slaan en dit volhouden.

Laat het doel zijn dat Emmen de gezondste gemeente van Nederland wordt!

En ondanks dat een mentaliteitsverandering tijd nodig heeft zien we landelijk (Amsterdam en Rotterdam) en internationaal (IJsland) dat er resultaten geboekt worden. Door te zorgen dat de leefomgeving van kinderen minder vol zit met verleidingen zoals tegengaan van de snoepautomaten in schoolkantines, dat projecten om samen water te drinken op school bijdragen aan gezondheid en bewustwording, dat het belangrijk is om gymles te krijgen van vakdocenten, dat de omzet van de sportkantine niet afhangt van de frituur, dat politieke afwegingen ten aanzien van bestemmingsplannen ten voordele van gezondheid zin hebben. Daarom zullen we moedige keuze moeten waar een flinke portie LEF! voor nodig is.

partners
Er zijn in Emmen tal van organisaties actief zijn op dit het gebied van gezondheid en leefstijl. In de beleidsnota zijn deze in kaart gebracht. Het valt LEF! op dat dit alleen maar partners zijn uit de non-profitsector. LEF! heeft de wethouder gevraagd dit te verbreden met ondernemers in de gezondheids- en sportsector. Aangezien er bijvoorbeeld ook sportscholen zijn die een breed palet aanbieden en/of samenwerken met deskundigen. Dat je naast bijvoorbeeld je spinningles je ook ondersteuning kan krijgen ten aanzien van fysiotherapie, voedingsadvies en mentale coaching. We hebben iedereen nodig om Emmen uit de lijstjes te krijgen van ongezonde leefstijl!

#MetMekaar gezond