Wordt er niet geluisterd naar de agrarische sector in Emmen?
18 maart 2018
Beste mede-inwoner
20 maart 2018

LEF!: 50 wijkverpleegkundigen op het gemeentehuis

wijkverpleging

De blauwe draad in het verkiezingsprogramma van LEF! is het verbeteren van de kwaliteit van de Emmer samenleving. Lijsttrekker Harry Leutscher hierover: “Investeren is meer dan het neerzetten van gebouwen. Natuurlijk zijn wij blij met bijvoorbeeld het nieuwe centrumplein, het dierenpark en het Emmen Revisited-traject in Angelslo. Maar waar is er geïnvesteerd in de sociale cohesie? Wordt armoede bij de wortel aangepakt? Is er omkijk bij eenzaamheid? Krijgen inwoners de ruimte om zelf te beslissen over groenonderhoud in hun eigen buurt?”

achter de voordeur
In het verkiezingsprogramma zijn veel doortastende voorstellen opgenomen om die kwaliteitsslag mogelijk te maken. Meest opvallend is het voorstel om 50 ambtenaren op het gemeentehuis in te ruilen voor wijkverpleegkundigen. LEF!-voorman Harry Leutscher hierover: “Een wijkverpleegkundige is van nature gefocust op het individu, diens lichamelijke en geestelijke welbevinden en de sociale omgeving. LEF! gelooft erin dat een ambtenaar met deze achtergrond en instelling beter in staat is om problematieken als ongezonde levensstijl, armoede, sociale isolement en werkeloosheid in samenhang te bekijken. Om vervolgens in samenspraak op zoek te gaan naar daadwerkelijke oplossingen. En dan ook nog eens op een niet aflatende wijze. Bij verpleegkundigen staat door durf en passie immers de patient, en dus nu de inwoner, altijd centraal!”

weten wat er speelt en snel handelen
Het roept direct de vraag op of deze wijkverpleegkundigen de zorgorganisaties niet voor te voeten lopen en hen in feite beconcurreert? En hoe zit het dan met het beroepsgeheim? Nogmaals de nummer 1 van de LEF!-lijst: “In de eerste plaats zijn deze wijkverpleegkundigen ambtenaar, maar wel met een aparte status. De dossiers zijn niet toegankelijk voor de collega’s op het gemeentehuis. Ook voeren deze speciale ambtenaren geen verpleegkundig-technische handelingen uit; da’s aan zorgorganisaties. In feite gaat het ons erom om achter de voordeur van probleemgezinnen te komen. Een wijkverpleegkundige heeft veel meer het vertrouwen om toegelaten te worden dan een ambtenaar met aktetas. De ‘ouderwetse’ wijkverpleegkundige op de Solex was vroeger bij iedereen in de buurt bekend. Zij wist op haar beurt precies wat binnen welke gezinnen speelde….en stapte er letterlijk op af. Wanneer het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de gemeentelijke wijkverpleegkundige in samenspraak met de huisarts, zorgorganisaties, maatschappelijk werk, UWV, jeugdzorg en schuldhulp problemen écht oplossen!”