wijkverpleging
LEF!: 50 wijkverpleegkundigen op het gemeentehuis
19 maart 2018

Beste mede-inwoner

Beste mede-inwoner,

Op 21 maart kies jij de nieuwe gemeenteraad van Emmen. En daarmee wordt bepaald welke kant de gemeente de komende vier jaar op gaat. LEF! denkt daarbij niet in termen van links of rechts, van progressief of conservatief, maar van passie en durf. Wij hebben dan ook de ambitie om na de verkiezingen deel te gaan uitmaken van het college. Het gaat ons daarbij niet om de bestuursmacht, maar om het versterken van de bestuurskracht. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat LEF! volgende week woensdag een goed verkiezingsresultaat te behaalt.

Wie zijn wij?
LEF! is een leuke, frisse, sprankelende lokale politieke partij voor de gemeente Emmen. Optimistisch, positief en creatief. Natuurlijk zijn er dingen waar we tegen zijn. Dat zeggen we ook luid en duidelijk. Maar we komen daarna ook met voorstellen over het dan wél moet. Kijk, dan kom je ergens. Die optimistische toon vind je ook in ons verkiezingsprogramma (zie www.lef-emmen.nl) en ons raadswerk.

LEF! is of voelt zich niet verbonden met welke landelijke politieke partij dan ook. Onze focus is volledig gericht op de belangen van de gemeente Emmen en alle inwoners die deze gemeente vormen. Wel beschikken wij over een groot netwerk dat reikt tot de provinciale, nationale en Europese politiek, wetenschap, sport- en cultuurwereld, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wat bezielt ons?
LEF! werkt in de gemeente Emmen aan een samenleving met welvaart en welzijn voor iedereen. Het is nodig om economisch te groeien, zodat er ook voldoende geld is voor welzijn. De samenhang tussen welvaart en welzijn moet zichtbaar zijn in de kwaliteit van onderhoud, onderwijs, kunst en cultuur, sport, gezondheidszorg, welzijnswerk, recreatie en sociaal beleid. Daarbij moet er evenwicht zijn tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarom is het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen meedoen aan de samenleving. LEF! vindt dat er op alle terreinen evenwicht moet zijn tussen Emmen en de dorpen en wijken

Met jouw stem ons vertrouwen schenken
Hopelijk spreken onze verkiezingspunten, kandidaten en politieke houding jou aan en stem jij met hoofd en hart op LEF! Misschien kan jij niet vinden in alle programmapunten, maar heb je wel vertrouwen in onze passie, moed en inzet. Laat dan jouw stem óns waard zijn!

Hartelijke groet,

Harry Leutscher
Lijsttrekker