De fractie voor de periode 2014 - 2018 bestaat uit twee raadsleden plus een commissielid:


Tijdens de voorbereidingen op commissievergaderingen, raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten in gemeente Emmen en haar dorpen en wijken worden we ondersteund door:

Menno Klompmaker


Rene Gepken


Ieke Heetebrij


Dick Klein


Helenus de Reus


Andries Bouwman