LEF! is een leuke, frisse, sprankelende lokale politieke partij voor de gemeente Emmen. Optimistisch,positief en creatief. zijn er dingen waar we tegen zijn. Dat zeggen we ook luid en duidelijk. Maar we komen daarna ook met voorstellen over het dan wél moet.

Missie

LEF! is een lokale politieke vereniging die positief en constructief bijdraagt aan de ontwikkeling van de gemeente Emmen. LEF! heeft kennis van zaken, doorzettingsvermogen, standvastigheid, creativiteit en beschikt natuurlijk over lef. Het verkiezingsprogramma is voor LEF! een richtlijn. Zo is er voldoende ruimte om standpunten aan te passen aan nieuwe inzichten en nieuwe omstandigheden. Ook de leden en kiezers hebben doorlopend invloed op de standpunten. LEF! onderhoudt daarom een (inter)actieve relatie met leden en kiezers. LEF! streeft naar een brede visie en gebruikt daarvoor lokale, regionale, nationale en internationale netwerken. LEF! neemt de kiezer serieus. Dit betekent luisteren, nadenken, discussiëren en vervolgens doen! Raadsleden, wethouders en bestuurders vervullen hun functie niet langer dan twaalf jaar.

Visie

LEF! werkt in de gemeente Emmen aan een samenleving met welvaart en welzijn voor iedereen. Het is nodig om economisch te groeien, zodat er ook voldoende geld is voor welzijn. De samenhang tussen welvaart en welzijn moet zichtbaar zijn in de kwaliteit van onderhoud, onderwijs, kunst en cultuur, sport, gezondheidszorg, welzijnswerk, recreatie en sociaal beleid. Daarbij moet er evenwicht zijn tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. Daarom is het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen meedoen aan de samenleving. LEF! vindt dat er op alle terreinen evenwicht moet zijn tussen Emmen en de dorpen en wijken.

LEF!

Lef betekent: leven vanuit je hart, je gevoel, je passie, je verlangen, je kracht. Dat straalt LEF! ook uit. Samen met de inwoners, instellingen en bedrijven werken we met passie, durf en bezieling aan welvaart en welzijn voor iedereen in de gemeente Emmen!