LEF! programmapunten 2018-2022


LEF! heeft voor de komende zittingsperiode een aantal programmapunten vastgesteld. En daarmee is niet gekozen voor een uitgebreid programma bestaande uit dertig pagina’s tekst vol goed bedoelde beschrijvingen en intenties. Maar een visie met een 42-tal overzichtelijke, kordate en concrete punten.

 

Gezonde samenleving

50 wijkverpleegkundigen als ambtenaar

Toegang achter de voordeur, holistische gezinscoaching en adequate problemenoplossing

Voedingslessen voor jeugd door diëtisten (o.a. van Wildlands)

Bewustwording, gezonder eten en vermindering obesitas

Bewegingstoestellen in de buitenlucht

Gezond, sociale ontmoetingsplaats en leuk om te doen

 

Dynamische Senioren

Gratis busvervoer voor senioren

Mobiliteit voor iedereen, vergroot de onafhankelijkheid en versterking financiële positie

Van eenzaamheid naar zorgzaam voor elkaar

Gevoel erbij te horen, aandacht voor elkaar en kwaliteit van leven

Emmen samen dementievriendelijk

Dementie uit de taboesfeer, ontmoeting tussen inwoners en veilig thuis kunnen blijven wonen

Veilige omgeving

Zorgwoningen voor verwarde personen

Juiste aandacht & zorg, geen overlast op straat en medemenselijkheid

Gerust uitgaan in ‘t weekend

Zero-tolerance politie en burgemeester, strikte controle op harddrugshandel en
camera’s met gezichtsherkenning

Strakke aanpak overlast veroorzakende groepjes probleemjongeren

Nauwe samenwerking scholen, politie & gemeente, persoonlijke & gezinsbenadering
en verplichte cursus Nederlandse normen & waarden

Positieve jongeren

IJslandse model

Meer sport, minder drank & drugs en verantwoordelijke ouders & overheid

Uitgaansgelegenheid voor < 18 jarigen

Uitgaan voor iedereen, voorkomen ‘rondhangen’ en sociale ontmoetingsplaats

Talentontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling sport, kunst & cultuur, kansen voor elke jongere en ambassadeurs
van de gemeente

Uitzonderlijk wonen

Elk dorp een centrumvisie op winkelen en wonen

Versterken leefbaarheid, stimuleren ondernemerszin en trots op eigen woonplek

Regelvrije zones

Verkoop kavels, vergroten diversiteit en realiseren persoonlijke woonwensen

Woningbouw door de gemeente

Koopwoning voor iedereen, beschikbare (sociale) huurwoningen en kavelverkoop

Energiek milieu

Nog steeds: géén windmolens in Emmen

Vertrouwen inwoners terug, mooie & gezonde woonomgeving en geen negatieve gevolgen
voor het toerisme

Zonnepanelen, energiezuinig (t)huis en bij nieuwbouw geen aardgas meer

Verminderde CO2-uitstoot, duurzaamheid en voorsorteren op de toekomst

Liever bloemen dan brandnetels

Groenbeheer door eigen budget buurt en wijk, bescherming van bijen en groenste gemeente van
Nederland worden

Creatief ondernemerschap

Open vaarverbinding met de Grote Rietplas

Toeristische aantrekkingskracht, schoner water en waardestijging woningen

E-learningcentrum bibliotheek

Levenlang leren, faciliteit voor bedrijfsleven en lokaal opleidings- en kenniscentrum

Ambassadeurs Heidehart (economische ruimte Zuidoost-Drenthe en Emsland)

Verbinding door aanjagen, beslechten van belemmeringen en van praten naar echt doen

Ambachtelijke werkgelegenheid

Invoering van gildes

Erkenning vakmanschap, betere afstemming onderwijs en MKB en continu leren van elkaar

Ambachtsbanen

Werk voor iedereen, financiële onafhankelijkheid en maakt zelfverzekerd

Taalstimulering

Meedoen, financiële onafhankelijkheid en over de landsgrens kunnen kijken

Sprankelende kunst & economie

Ieder kind een instrument

Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen, bevordering leerprestaties en kennismaking met
kunst & cultuur

Rensen Art Paradise

Emmen kunststad, andere stroom aan toerisme en reuring oostkant winkelcentrum

Landscape art in elk dorp

Kunsttoerisme in hele gemeente, goed voor omzet middenstand en vergroten uitstraling van
de totale gemeente

Uitdagende sport

Gym op basisschool door vakonderwijzer

Gezond, bevordering leerprestaties en kennismaking met sportcultuur

Sportclinics door sportclubs, scholen en gemeente samen

Sportlust vergroten, gezonde jeugd en volwassenen en financieel gezonde sportverenigingen

Gemeente Emmen fietsgemeente

Kenmerkend profiel van de gemeente, aantrekkingskracht toerisme en vergroten
werkgelegenheid

Stimulerende verbindingen

Optimale digitale snelweg

Werkgelegenheid, versterking woonklimaat en schoner milieu

Vierbaansweg Emmen – Groningen & Leeuwarden

Economische bedrijvigheid, vermindering (dodelijke) ongevallen en in tijd dichterbij

Spoorverbinding met Duitsland

Internationale handel, werkgelegenheid en versterking toerisme

Bruisend Emmen centrum (Altstadt)

Winkeltjes-aanbod

Toeristische aantrekkingskracht, grotere winkelbeleving en minder leegstand

B&B’s boven winkels

Levendigheid dag & avond, meerdaagse toerisme en goed voor de horeca

Minder luifels, meer erfgoed

Versterking karakter binnenstad, sfeer vergrotend en historisch besef

Aantrekkelijke politiek

Wethouder is direct aanspreekpunt voor wijk en dorp

Zichtbaar bestuur, verbinding inwoner en gemeentehuis en bestuurlijke daadkracht

Trouwpaviljoen als gemeenteraadszaal

Zichtbare gemeenteraad, publieke belangstelling en afbreken ivoren toren

Niet inspreken, maar meespreken door inwoners in raadscommissie

Directe democratie, de inwoner centraal en vertrouwen in de politiek

Inwonervriendelijke gemeente

De ambtenaar als ‘mogelijkhedenmaker’

Focus op mogelijkheden, grenzen van regels worden benut en mentaliteitsverandering

Schouder aan schouder met inwoners met bevingsschade

Inwoners staan en voelen zich sterker, aandacht voor deze lokale problematiek en snelle
schade-afhandeling

Gemeentehuis op zaterdag gewoon open

Vergroten servicegerichtheid, wonen in de gemeente Emmen aantrekkelijk maken en
de gemeente is er voor de inwoner

LEF! vraagt de kiezers om actief mee te denken. Heeft u suggesties of andere ideeën? Deel dit met ons via social media of door te mailen (info@lef-emmen.nl).